Hem » FÖRBRÄNNINGSTOALETT » Eldorado förbränningstoalett

Eldorado förbränningstoalett

Med Eldorado förbränningstoalett tar vi komforten ytterligare ett steg längre för er!

Med sin moderna design kommer Eldorado att passa utmärkt i badrummet.

Hygien och användarvänlighet är bland de största fördelarna med denna toalett.

Efter en veckas användning är en kopp aska allt som är kvar!

Vanliga frågor om El-dorado
FAQ

Måste man använda påse vid varje besök?
Ja. Utan påse hamnar urin på golvet och funktion/förbränning försämras drastiskt.
Kan man använda El-dorado på vintern?
Ja. Toaletten fungerar året om.
Hur många besök kan toan hantera per dag?
12 besök/dygn.
Vad krävs för att installera El-dorado?
Tilluftsventil i samma höjd och i närheten av toaletten.
Ventilationspaket till El-dorado.
Hur högt upp från golvet ska jag borra?
Du måste borra ett hål med en diameter av 110 mm.
Mät från golvet och upp till 27 cm och sätt ett kryss, det är centrum av hålet.
Kan toaletten installeras om man har golvvärme?
Ja, men undvik att skruva fast toaletten i golvet. Skruvarna kan skada golvvärmen.
Kan jag bränna avföring från mitt husdjur i toaletten?
Nej, husdjurens avföring har en helt annan sammansättning och kommer inte förbrännas ordentligt.
Vad gör man med askan?
Använd som gödsel, gräv ner den eller släng med hushållssopor. Tänk på att aldrig tömma varm aska tillsammans med brännbart material.
Kan man använda toan innan den har bränt färdigt föregående besök?
Ja, El-dorado startar om förbränningscykeln var gång man trycker på knappen.
Varför förbränns inte avfallet ordentligt?
Behållaren full eller alltför tätt mellan besöken. (Max 12 besök/dygn). Askbehållaren ska tömmas 1gg/vecka.
Varför öppnar inte avfallsluckan fast jag trycker på knappen?
Troligen har tidigare avfall inte fallit ner ordentligt i brännkammaren och hindrar avfallsluckan att stänga. Skruva bort luckan på sidan av toan, vrid rotorarmen ¼ varv moturs. Pröva sedan knappen igen.
Fläkten fungerar men varför förbränns inte avfallet?
Överhettningsskydd kan ha löst ut. Det finns 2st. En på brännkammaren och en sitter på elektronikboxen.
Varför händer inget när jag trycker på knappen? Knappen lyser inte, fläkten snurrar inte.
Kolla strömbrytare och jordfelsbrytare på baksidan av toalettstolen.
Varför har det plötsligt börjat lukta illa från toaletten?
Kontrollera ventilation, både till-och frånluft i toalettutrymmet. Kontrollera att avfallsluckan stänger ordentligt på brännkammaren.

 

Finns El-Dorado i gasutförande?
El-Dorado finns endast för 230 Volt. För fastigheter anslutna till elnätet.

 

Hur lång är förbränningstiden?
Förbränningstiden är ca 1 timme. Fläkten fortsätter gå efter detta tills värmeelementet är nedkylt.

 

Kan barn använda toaletten själva?
Man bör hålla ett öga på de allra minsta när de använder toaletten. Det är i grunden tyngdkraften som hjälper påsen med avfallet ned i brännkammaren, och eftersom små barn lämnar mindre avfall än en vuxen, kan det vara en bra idé att hjälpa gravitationen genom att hälla lite vatten i påsen innan en förbränning startas.
Se också till att barnet inte använder mer toalettpapper än nödvändigt, eftersom mycket toalettpapper kombinerat med en liten mängd avfall kan orsaka att påsen klämms fast.
Dubbelkolla att påsen har försvunnit ned i förbränningskammaren efter att ha tryckt på knappen.

 

Vilken sorts toapapper kan jag använda?
Det går bra att använda vilken sort som helst.

 

Under askbehållaren ligger en liten träbit, vad är det?
Det är ett transportskydd. Ta bort det innan ni börjar använda toan.

 

Hur lång är garantitiden på en EL-Dorado?
Garantitiden är 2 år på elektronik och förslitningsdetaljer och 5 år på toalettstommen.
Garanti gäller från inköpsdagen och endast mot uppvisande av ursprungskvitto.
Glöm inte att garantiregistrera produkten. https://sunwind.se/warranty/

 

Hur gör jag rent toaletten?
Alla ytor går att rengöra med såpvatten. Se till att värmeelementet svalnat och att strömkabeln är urdragen.

 

Tips!
Tänk på följande vid installation:
Läs igenom bruksanvisningen noga innan installationen påbörjas!
- Montera toaletten på lämpligt avstånd från väggen för att kunna komma åt strömbrytaren och jordfelsbrytaren på baksidan av toaletten.
- Tillräckligt avsäkrat eluttag för toaletten. 10A om den har en egen säkring, 16A om toan delar säkring med annan förbrukare.
- Toalettrummet måste ha minst en friskluftsventil. Mekanisk frånluft får inte förekomma.