Comfortzone

När passar frånluftsvärme?
Grundförutsättningar:

Huset ska ha ventilationskanaler från alla våtrum plus kök
Huset skall vara försett med fönster/väggventiler för friskluftsintag. Alternativt kan man ta in luft genom ett kanalsystem, så kallad tilluft
Huset bör ha vattenburet värmesystem. Radiatorer eller golvvärme spelar ingen roll
Köksfläkt ska gå i separat kanal
En fördel med frånluftsvärmepump är att man som energikälla utnyttjar inomhusluften, som alltid är varm. Energiinnehållet i denna är avsevärt högre än kall utomhusluft.

En annan fördel är att man får husets ventilation på köpet. Inomhusluften blir behaglig och ingen separat ventilationsfläkt behövs.

Hur fungerar frånluftsvärme?

Vi väljer här att beskriva en frånluftsvärmepump. Principen är dock densamma oavsett typ av värmepump.

Varm inomhusluft sugs från våtutrymmen till pumpen. Ny friskluft tas in genom vanliga fönsterventiler eller väggventiler. Den varma luften passerar förångaren. Genom förångaren strömmar ett nedkylt köldmedium. Köldmediet värms upp av den varma inomhusluften och förångas till gas samtidigt som luften kyls ned. Den nedkylda inomhusluften blåses ut genom husväggen som en restprodukt.

Det förgasade köldmediet leds till en kompressor där trycket på gasen höjs. I och med att trycket höjs, stiger också temperaturen på gasen från cirka +10 grader till cirka 80 grader.

I detta högtrycksområde leds kallt vatten in i kondensorn. Detta kalla vatten värms upp av den heta gasen som då kondenseras till vätska. Det uppvärmda vattnet passerar ut för uppvärmning av hus och varmvatten.

När köldmediet lämnat av sin värme till vattnet, passerar det en ventil där tryck och temperatur sjunker kraftigt. Det kalla och huvudsakligen flytande köldmediet går sedan åter till förångaren.

Behöver du pris på en comfortzone eller reservdel så kan du e-post oss på info@vvsbutiken.nu