Hem » AVLOPP » AVFALLSKVARNAR

AVFALLSKVARNAR

Varför ska man använda en avfallskvarn?

Miljömyndigheterna eftersträvar att mängden hushållssopor ska reduceras.

Målet är att nästan alla våra hushållssopor ska återvinnas.

Då matavfallet gått i lösning eller smulats sönder till små partiklar (0-5 mm) rinner det med spolvattnet ut via vattenlåset och vidare genom avloppsnätet till ditt kommunala reningsverk.

Alternativt kan detta avfall med vatten samlas upp i en lokal tank nära dig, som töms med slamsugningsbil.

Tillåtelse för anslutning av avfallskvarn till det kommunala avloppsnätet avgörs av varje enskild kommun, kontakta din kommuns VA-ansvarige för rådande bestämmelser.